>
>

Posádka „První“


Jsme už staří mořští vlci, kteří probrázdili spoustu moří a zažili mnoho příkoří, ale i spokojených dob na výsluní. Proto vás můžeme mnohému přiučit, a zasvětit vás do tajů vodních i jiných outdoorových aktivit.


King

Emeritní zasloužilý pirátský kapitán, v současné době již vyplouvá zřidka. Jsou před něj předváděni noví adepti, aby složili přísahu před vstupem do bratrstva. Má právo veta ve sporech a při rozhodnutích, které mají souvislost s historickými událostmi.


— kapitán První a komodor celé výpravy —


Hvězdář

Kapitán rozhodující nad vším, milovník kanadských žertíku, ale držící si odstup od prosté posádky. Hnán touhou po bohatsví a pochopení nejhlubších tajemství se neštítil vstoupit na dráhu pirátství. Jeho původ i vlastní jméno je zahaleno tajemstvím a svou dávnou minulost nezmiňuje ani v nejhlubší opilosti. Je zaujat touhou po dodržování řádu, pořádku a pravidel. V tom mu jsou prodlouženou rukou první důstojník a bocmani.


— první důstojník —


Neto

Starý mořský vlk, co si dokáže zjednat pořádek v mužstvu, ať už je na pevnině nebo na moři. Původem korzár, který se nestačil uživit svým řemeslem a hledajíc lepší pokrytí svých výdajů nechal se zlákat bájným pokladem.


— bocmani —


mají na starosti disciplínu na lodích a v posádkách jak při přijímači, tak v průběhu plavby – řeší spory dle rozhodnutí vyšších důstojníků.

Benzín

Naverbován kapitánem při přepadení jedné obchodní lodi. Než aby se nechal uvěznit se zbytkem posádky, raději „dezertoval“ k pirátům. Svou vynalézavostí a úskoky si časem vydobil své místo v posádce.


Lucky doughnut

Jako dcera kormidelníka Johna B měla k lodím vždy blízko, ale sloužit na obchodní lodi se jí nikdy nechtělo. A tak po otcově smrti nastoupila jako plavčík na lodi Amazona. Pálit, drancovat a loupit! To byl konečně ten pravý život! Po všemožných dobrodružstvích se dostala až na palubu lodi kapitána Hvězdáře, plující za tajemstvím bájného Dragera.

Holduje bujaré zábavě, zejména té s velkým množštvím rumu. Je oblíbeným společníkem na všemožných pitkách avšak navzodry své přátelské povaze si udržuje respekt.


Julliet – kurtizána, ranhojička a felčar

Od malička vyrůstala jen se svým otcem, který byl na pevnině známým felčarem. Ten pro její bezpečí i pro svou pohodlnost, oblékal jí jako chlapce a postupně předával všechny své znalosti. Mezi jinými zajímavostmi vyprávěl otec i příběh o lodi Drager, který ji velmi zaujal. Po otcově smrti, ale nemohla oficiálně převzít jeho řemeslo. Aby se uživila musela prodávat své tělo. V tomhle prostředí poznala různé muže, naučila se naslouchat jejich steskům, a léčila jejich fyzické neduhy, vybudovala si tak slušnou pověst ranhojičky. Poznala zde i svou věrnou přítelkyni Juni. Ctižádost a zvědavost ji hnaly do posádky plující po stopách Dragera, od malička naučené vystupování v chlapeckých šatech bylo jen výhodou, aby mezi muži v posádce nevznikaly zbytečné povídačky.


Juni

Po nelehkém dětství na chudém ostrově, skončila v jednom zavšiveném pajzlu jako podřadná kurtizána. Po večerech bavila opilé námořníky a ve dne se jenom litovala. Jednoho večera však do krčmy Zavšivená kočka dorazila posádka pirátů a tu náhle už nechtěla žít jako dosud. Sehnala si pirátský oblek a šla pít s kapitánem. Slovo dalo slovo a hned dopoledne dalšího dne nastoupila na loď jako ten poslední pomocník. Cíl však měla jasný, celé dny dřít a dřít a pomalu se vypracovat až do postavení, kdy už bude pánem svého času. Postupem času se jí začalo dařit, vynikala v orientaci na moři, byla samozřejmě mnohem pečlivější než ostatní chlapy na lodi a také, toho si cenil především kapitán, vypila toho mnohem méně, než kdokoli jiný z posádky. Po přijetí nových adeptů se stala patronem posádky Horizont a je odhodlána je dovést úspěšně do cíle jejich plavby.


dobrák Kidd

Tvrdý Skotský mořeplavec známý svojí férovostí k posádce…
Jako schopný a statečný námořník začal svoji kariéru v Karibiku, kde úspěšně bojoval proti Francouzům. Poté, se souhlasem Koruny, na lodi Adventure Galley, které velel, raboval v Indickém oceánu lodě Francie a Španělska, avšak po přepadení konvoje britské Východoindické společnosti prohlášen za piráta. Snažil se koupit si život za listinu, která měla znázorňovat místo, kde se nacházel jím ukrytý poklad. Do posádky konvoje lodí hledající Dragera a poklad Fleur de Lis se přidal jako uprchlík s velkými zkušenostmi a s vidinou bohatství pokladu.


Plejtvák

Nikdo o něm nic neví. Do posádky se dostal neznámo jak. Trochu podivín, ale morálku na lodi udržuje stále skvělou.


lord McSweeney

Potřeštěný dobrodruh,cestovatel a filantrop – vydal se hledat Dragera a Fleur de Lis z “badatelského” zájmu. Původně najmutá posádka ho kvůli náročnosti úkolů a nedostatku“hmotných” výsledků pátrání vyložila na moři na člun a odplula. Byl nalezen a vyzvednut posádkami Horizon, Zlatá cesta, Antoinetta a Jiskra přátelství a přibrán na palubu “První” jak pro pobavení, tak pro možnost encyklopedických znalostí potřebných pro další cestu.


Thomas Charles MacKinley aka Bourbon Tom

Ir jako řemen, veselá kopa, milovník whisky a žen.
Dříve kormidelník a navigátor velmi rychlé britské fregaty se zamiloval do ženy, o kterou přišel v bouři při cestě z Edinburgu do Belfastu.
Dnes utápí svůj smutek ve whisky a ženy střídá častěji než ponožky, jde-li však o krk, je první mezi rovnými, a mnozí si myslí, že není normální.Nnikdo však nezná lodě tak jako on.
Byl nalezen kapitánem na pobřeží severního skotska rozvalený mezi skalami, objímajíce prázdnou flašku kentuckého bourbonu (odtud jeho přezdívka, hned po probuzení ledovou vodou bylo známo i jméno)


Trysko

Pohozen jako nemluvně před vraty kláštera, vychován Řádem ochránců hrobu panny Marie v Jeruzalémě (křižáci) zdědil násilnou povahu po svém otci – nájemném vrahovi – a smysl pro pro manipulaci s davem po své matce, německé šlechtičně, kterou tatík znásilnil a z neznámé příčiny se nad jejím životem slitoval. Po nesnadném dětství na periferii přístavu u severského velkoměsta, v pachu ryb a výkalů lůzy, se jako patnáctiletý vetřel do posádky a poprvé sehrál roli apokalyptického proroka, kterážto role mu zaručila přízeň pověrčivých námořníků a zaručené živobytí. Na loď putující za bájným Dragerem se dostal zcela náhodou a je ohromným štěstím pro něj, že nikdo z posádky ho doposud nepotkal, protože ne všechny jeho plavby skončily šťastně – bývá totiž jen otázkou času, kdy ho posádka začne vnímat spíš jak osinu v zadku, než jako boží hlas a pak se většinou zhoupne pod kýlem, nebo jej vysadí na nejblížším ostrově.